• 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10

 

VIŠE O OBJEKTU

Građevinska dozvola:
Klasa: UP/I 361-01/14-04/0024
Ur. broj: 2181/1-11-06/03-14-0005, od 14.07.2014. godine
Uporabna dozvola:
Klasa: UP/I-361-05/15-01/000015
Ur. broj: 2181/1-11-00-06/01-15-0004 od 17.09.2015. godine

Ostali podaci:
Ukupna bruto površina objekta: 1.252 m²
Broj stanova : 18
Broj garažni mjesta : 0
Broj parkirni mjesta : 28
Stanovi su prodani po sistemu „ključ u ruke"

Arhitekti:
dipl. ing. arh. Ninočka Kljaković-Gašpić

Status objekata:
Nema slobodnih stanova