VIŠE O OBJEKTU

Građevinska dozvola:
Klasa: UP/I 361-03/17-01/000005
Ur. broj: 2181/1-11-00-06/04-17-0005 od 17.03.2017. godine
Uporabna dozvola:
Klasa: _______________________
Ur. broj: _____________________

Ostali podaci:
Ukupna bruto površina objekta: 1378,60 m²
Broj stanova : 20
Broj garažni mjesta : 00
Broj parkirni mjesta : 34
Stanovi su prodani po sistemu „ključ u ruke"

Arhitekti:
dipl. ing. arh. Ninočka Kljaković-Gašpić

Status objekata:
Nema slobodnih stanova