• Solin_VI_01
  • Solin_VI_02
  • Solin_VI_03
  • Solin_VI_04
  • Solin_VI_05
  • Solin_VI_06
  • Solin_VI_07
  • Solin_VI_08
  • Solin_VI_09
  • Solin_VI_10

 

VIŠE O OBJEKTU

Građevinska dozvola:
Klasa: UP/I 361-03/16-01/000072
Ur. broj: 2181/1-11-00-06/04-16-0006 od 19.12.2016. godine
Uporabna dozvola:
Klasa: _______________________
Ur. broj: _____________________

Ostali podaci:
Ukupna bruto površina objekta: 1378,60 m²
Broj stanova : 20
Broj garažni mjesta : 00
Broj parkirni mjesta : 34
Stanovi su prodani po sistemu „ključ u ruke"

Arhitekti:
dipl. ing. arh. Ninočka Kljaković-Gašpić

Status objekata:
Nema slobodnih stanova