VIŠE O OBJEKTU

rađevinska dozvola:
Klasa: UP/I 361-03/16-01/000073
Ur. broj: 2181/1-11-00-06/04-16-0006 od 16.12.2016. godine
Uporabna dozvola:
Klasa: ______________________________
Ur. broj: ____________________________

Ostali podaci:
Ukupna brutto površina objekata: 915,00 m²
Broj stanova : 11
Broj garažni mjesta : 00
Broj parkirni mjesta : 21
Stanovi su prodani po sistemu „ključ u ruke"

Arhitekti:
dipl. ing. arh. Ninočka Kljaković-Gašpić

Status objekata:
Nema slobodnih stanova