VIŠE O OBJEKTU

Građevinska dozvola:
Klasa: UP/I 361-03/18-01/000004
Ur. broj: 2181/1-11-00-06/04-18-0004 od 27.02.2018. godine
Uporabna dozvola:
Klasa: UP/I-361-05/20-01/000006
Ur. broj: 2181/1-11-00-06/01-20-0008 od 17.03.2020. godine

Ostali podaci:
Tri samostojeće višestambene građevine
Ukupna bruto površina objekta: 3.728,11 m²
Broj stanova : 52
Broj garažni mjesta : 7
Broj parkirni mjesta : 81
Stanovi su prodani po sistemu „ključ u ruke"

Arhitekt:
mag.ing.arch. Ana Pajdek Omero

Status objekata:
Nema slobodnih stanova