• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

 

VIŠE O OBJEKTU

Brojevi građevinskih dozvola:
klasa: UP/I-361-03/02-01/105,
ur.br. 2181-05/04-03-11, od 30.04.2003.god.
klasa: UP/I-361-03/02-01/104,
ur.br.: 2181-05/04-03-09, od 09.05.2003.god.
klasa: UP/I-361-03/03-01/92,
ur.br. 2181-05/04-03-9, od 17.12.2003.god.

Ostali podaci:
Ukupna brutto površina objekata: 3.595,00 m²
Broj stanova : 50
Broj garažni mjesta : 17
Broj parkirni mjesta : 33
Stanovi su prodani po sistemu „ključ u ruke"

Arhitekti:
dipl. ing. arh. Berislav Filipović
dipl. ing. arh. Vesna Panžić

Status objekata:
Nema slobodnih stanova