VIŠE O OBJEKTU

Broj građevinske dozvole:
klasa: UP-I-361-03/05-02/53,
ur.br. 2181-05-07-05-06, od 09.12.2005.god.

Ostali podaci:
Ukupna brutto površina objekata: 3.448,00 m²
Broj stanova : 39
Broj garažni mjesta : 29
Broj parkirni mjesta : 30
Stanovi su prodani po sistemu „ključ u ruke"

Arhitekti:
dipl. ing. arh. Marko Parać

Status objekata:
Nema slobodnih stanova