• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

 

VIŠE O OBJEKTU

Broj potvrde glavnog projekta:
Klasa: 361-03/08-01/97
Ur. broj: 2181/1-14-06-08-2/DK, od 24.11.2008. god.

Ostali podaci:
Ukupna brutto površina objekata: 3.824,00 m²
Broj stanova : 39
Broj garažni mjesta : 51
Broj parkirni mjesta : 27
Stanovi su prodani po sistemu „ključ u ruke"

Arhitekti:
dipl. ing. arh. Ninočka Kljaković-Gašpić

Status objekata:
Nema slobodnih stanova