VIŠE O OBJEKTU

Broj potvrde glavnog projekta:
Klasa: UP/I-361-03/12-05/8,
Ur .br. 2181/1-11-06/02-12 od 14.02.2012. god.

Ostali podaci:
Ukupna brutto površina objekata: 1.612,00 m²
Broj stanova : 24
Broj garažni mjesta : 0
Broj parkirni mjesta : 36
Stanovi su prodani po sistemu „ključ u ruke"

Arhitekti:
dipl.ing.arh. Ninočka Kljaković-Gašpić

Status objekata:
Nema slobodnih stanova